Published on March 22, 2014 by admin

Camtasia Sutido là một phần mềm quay lại màn hình máy tính và chỉnh sửa video tốt với nhiều tùy chọn.

Phiên bản Camtasia Sutido 9 này đã cập nhật thêm nhiều tính năng mới như là loại bỏ phông nền, thêm nhiều hiệu ứng chuyển đoạn mới, giao diện mới trông đẹp hơn

Hướng dẫn cài phần mềm Camtasia Studio 9

Category Tag

Add your comment